Certyfikacja

Data: 18-19.03.2017

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl

W dniach 18-19.03.2017 odbyła się certyfikacja członków Podkarpackiej Obrony Terytorialnej / ONpl, której poddało się 10 osób i która objęła n/w zagadnienia:

 1. Kontrola wyposażenia;
 2. Maskowanie osobiste;
 3. Komunikacja niewerbalna oraz podstawowe zasady zachowania żołnierza;
 4. Indywidualne metody poruszania się na polu walki;
 5. Reakcja indywidualna na kontakt z przeciwnikiem;
 6. Wykonanie indywidualnego stanowiska strzeleckiego do postawy leżąc;
 7. Wykonanie zapalnika lontowego i uzbrojenie kostki trotylu 200 g;
 8. Zastosowanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami;
 9. Budowa granatów ręcznych;
 10. Rzut granatem w postawie stojąc, klęcząc i leżąc;
 11. Zasady BLOS;
 12. Znajomośc budowy broni, rozkładanie i składanie karabinka AKM;
 13. Ładowanie magazynka na czas;
 14. Strzelanie z kbk na celność na odległość 100 m;
 15. Terenoznawstwo;
 16. Łączność;
 17. Podstawy ratownictwa taktycznego.

Proces certyfikacji obok instruktorów POT/ONpl nadzorowało trzech żołnierzy zawodowych, w tym oficer i podoficer.

Nowe materiały

Data: 21.02.2017

W sekcji Materiały szkoleniowe / mapy umieszczone zostały mapy fragmentu Bieszczadów, w którym działaliśmy w czasie kursu zimowego (skala 1:50 000): Bieszczady 1, Bieszczady 2.

Zimowy kurs taktyczny w Bieszczadach

Data: 10-12.02.2017

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl, JS

Tematyka:

 1. Ogólne zasady działania pododdziałów lekkiej piechoty w uwarunkowaniach zimowych:
  • umundurowanie i wyposażenie zimowe;
  • obsługa uzbrojenia i sprzętu w zimie;
  • taktyka prowadzenia działań bojowych w zimie.
 2. Wpływ zimna na organizm:
  • stopnie wychłodzenia organizmu i ich objawy;
  • pierwsza pomoc;
  • zapobieganie odmrożeniom;
  • higiena i wyżywienie w warunkach zimowych.
 3. Kurs pierwszej pomocy:
  • postępowanie w przypadku utraty przytomności – przypadki nieurazowe i urazowe;
  • przyczyny i postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia;
  • użycie defibrylatora AED.
 4. Elementy surwiwalu:
  • budowa schronień improwizowanych;
  • zasady bytowania w warunkach zimowych;
  • transport poszkodowanego z użyciem technik linowych;
  • element psychologiczny w działaniach SERE.
 5. Zadanie taktyczne:
  • marsz, rozpoznanie terenu i odnalezienie 3 rannych pilotów;
  • udzielenie pierwszej pomocy rannym;
  • ewakuacja rannych z wykorzystaniem środków improwizowanych.

Serdeczne podziękowania za udział w kursie oraz cenne rady i wskazówki ratownikowi medycznemu, instruktorowi surwiwalu oraz porucznikowi WP.

Nowe materiały

Data: 31.01.2017

Dla zainteresowanych tematem survivalu – w sekcji Materiały szkoleniowe / pomoce taktyczne umieszczone zostało obszerne opracowanie (w jęz. angielskim): FM 21-76 US Army Survival Manual.

Ponadto prezentacja pokazywana na kursie inżynieryjno-saperskim: Podstawowe miny wojsk własnych oraz armii innych państw.

Powtórzenie wybranych elementów szkolenia indywidualnego przed certyfikacją

Data: 28.01.2017

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl, JS

Tematyka:

Zbiórka żywności dla Polaków na Kresach

W ciągu ostatnich kilku tygodni członkowie Podkarpackiej Obrony Terytorialnej włączyli się w zbiórkę żywności w ramach akcji „Polacy rodakom na Kresach”. Wśród całej POT/ONpl udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów produktów żywnościowych, które zostały przekazane do stowarzyszenia Odra-Niemen, poprzez które trafią do naszych rodaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich.

Kurs dowódców drużyn, cz. I

Data: 14-15.01.2017

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl

Tematyka:

W ramach przećwiczenia zaprezentowanych zagadnień trzem zespołom uczestników przedstawiona została hipotetyczna sytuacja taktyczna, na podstawie której opracowane zostały rozkazy bojowe wraz z rozrysowaniem zadań na mapie.

Ponadto zrealizowano:

Nowe materiały

Data: 29.12.2016

W sekcji Materiały szkoleniowe / pomoce taktyczne umieszczona została prezentacja z Kursu Piechoty.

Zadanie taktyczne

Data: 29.12.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl (pluton tarnobrzeski), JS

Zadanie taktyczne:

 1. grupa: skryta infiltracja terenu pojedynczymi sekcjami, ustanowienie punktów obserwacyjnych w wyznaczonym rejonie;
 2. grupa: wykrycie przeciwnika, ocena stanu liczebnego, uzbrojenia i wyposażenia, morale - samemu pozostając niewykrytym.

Komunikat Podkarpackiego Dowództwa projektu LPOT

W dniu 17.12.2016 roku w Tarnobrzegu odbyła się odprawa dowódców oddziałów terenowych Podkarpackiej OT/ONpl tworzących projekt szkoleniowy Lekka Piechota Obrony Terytorialnej. Obecni byli wszyscy dowódcy lub ich przedstawiciele z oddziałów: Przemyśl, Jasło, Rzeszów, Tarnobrzeg. W trakcie odprawy podsumowano działalność szkoleniową projektu w roku 2016 oraz ustalono ramowy plan szkolenia na rok przyszły.

Przyjęto nowy Program Szkolenia dla POT/ONpl składający się z trzech podstawowych części, dostosowany do wymogów regulaminowych związanych z certyfikacją LPOT. Omówiono sprawy organizacyjne i kadrowe, a także plany dotyczące rozwoju struktur terenowych, współpracę z innymi organizacjami proobronnymi i Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach proponowanych projektów szkoleniowych. Duża część dyskusji poświęcona była tworzącym się Wojskom Obrony Terytorialnej i udziałowi w nich członków stowarzyszenia ONpl. Według danych przekazanych przez dowódców oddziałów terenowych akces do tej nowej formacji zgłosiło kilkadziesiąt osób uczestniczących w projekcie LPOT.

Dowództwo POT/ONpl

Działania rozpoznawcze

Data: 10.12.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl (pluton tarnobrzeski)

Zadanie taktyczne:

Jako przeciwnik wystąpili członkowie szkolącej się w rejonie prowadzenia działań Jednostki Strzeleckiej.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej w Trzciańcu

Data: 18-20.11.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl, SPPG „Bielik” oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Szkolenie wsparli merytorycznie żołnierze 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

1. listopada

Podziękowanie dla plutonu Jasło POT/ONpl

Kurs inżynieryjno-saperski

Data: 21-23.10.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia teoretyczne:

Zajęcia praktyczne:

Szkolenie wsparł merytorycznie żołnierz wojsk inżynieryjno-saperskich z 20-letnim doświadczeniem.

Przeprowadzone szkolenie stanowiło pierwszy etap wprowadzający do tematyki. Przewidziane są dalsze szkolenia na bardziej zaawansowanych poziomach.

Pozwolenie radiowe dla ObronaNarodowa.pl

Wszystkich członków i sympatyków zainteresowanych kwestiami łączności informujemy, że stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl uzyskało pozwolenie radiowe od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych. Szczegóły decyzji tutaj.

Pragniemy podkreślić, że uzyskanie pozwolenia jest zasługą naszego Kolegi – członka POT, a jednocześnie dowódcy oddziału Jasło.

Kontakt w kwestiach związanych z łącznością pod adresem: lacznosc.lpot@obronanarodowa.pl.

Ćwiczenie „Kompania Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwhybrydowych – Przemyśl 2016” – odwołane!

Z przykrością informujemy, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśl V Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych („Kompania Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwhybrydowych – Przemyśl 2016”) zostają odwołane.

Więcej informacji tutaj.

Ćwiczenie „Kompania Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwhybrydowych – Przemyśl 2016” – zapisy!

Urząd Miasta Przemyśl, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Jednostka Strzelecka 2030 ZS „Strzelec” OSW, we współpracy z 5. batalionem strzelców podhalańskich z 21. Brygady organizują w dniach 22 – 23 października 2016 roku ćwiczenie „Kompania Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwhybrydowych – Przemyśl 2016”.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (przemysl@obronanarodowa.pl) do dnia 09 październik 2016 r. Ilość miejsc ograniczona – preferowane zgłoszenia grupowe / pododdziałów, których członkowie ukończyli Kurs Walki w Mieście lub brali udział w ćwiczeniu ANAKONDA-16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu.

Szczegóły w rozszerzeniu.

Ćwiczenia zgrywające przed ćwiczeniami „Kompania w działaniach przeciwhybrydowych”

Data: 23-25.09.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Taktyka zielona

Data: 09-11.09.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Zdobywanie pożywienia w terenie przygodnym z roślin dzikich

Data: 03.09.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl (pluton tarnobrzeski) oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Kurs Piechoty, część II

Data: 12-14.08.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Kurs Piechoty, część I

Data: 15-17.07.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl

Zrealizowane zagadnienia:

Ćwiczenia przed Kursem Piechoty

Data: 09.07.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl

Zrealizowane zagadnienia:

Anakonda-16

Miejsce: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Nowa Dęba

Data: 10-12.06.2016

Uczestnicy: członkowie Podkarpackiej, Małopolskiej oraz Mazowieckiej Obrony Terytorialnej jako kompania OT, wspólnie z kompanią zmechanizowaną z 5. bsp oraz plutonem żołnierzy ukraińskich

Zrealizowane zagadnienia:

Uczestników ćwiczenia z kompanii Obrony Terytorialnej osobiście powitał i pożegnał gen. bryg. dr Adam Joks, dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, wręczając każdemu na zakończenie osobiście podpisane certyfikaty. Ćwiczenia swoją obecnością zaszczycił również minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Na ćwiczenia Anakonda-16 Stowarzyszenie oprócz kompanii w Nowej Dębie wystawiło jeszcze dwie kompanie OT, działające na poligonach w Białej Górze oraz w Orzyszu. Więcej informacji na temat naszego udziału w ćwiczeniu znaleźć można tutaj.

Ćwiczenia zgrywające przed ćwiczeniami Anakonda-16

Data: 03-05.06.2016

Uczestnicy: członkowie Podkarpackiej oraz Małopolskiej Obrony Terytorialnej

Zrealizowane zagadnienia:

Marsz „Konary 2016”

Data: 21-22.05.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Taktyka czarna

Data: 27.04.06.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl

Zrealizowane zagadnienia:

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej w Trzciańcu

Data: 08-10.04.06.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz Stowarzyszenie Pasjonatów Piechoty Górskiej „Bielik”

Zrealizowane zagadnienia:

Kurs walki i bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS) - II edycja kursu podstawowego

Data: 02-03.04.06.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Specjalistyczny kurs taktyki działania pododdziałów zwartych

Data: 20.03.06.2016

Uczestnicy: członkowie POT/ONpl oraz JS

Zrealizowane zagadnienia:

Zajęcia zorganizowała i zrealizowała firma Specjalistyczne Szkolenia Strzeleckie RED POINT.