Kontakt

Dowódca POT

Dowódca oddziału Przemyśl

Dowódca oddziału Rzeszów

Dowódca oddziału Tarnobrzeg

Dowódca oddziału Jasło

Rekrutacja do POT/ONpl

Zestawienie powiatów, które podlegają poszczególnym dowództwom, znajduje się w zakładce O nas.