Facebook

Strona POT/ONpl

Strona Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

Zaprzyjaźnione strony

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl

Projekt Lekka Piechota Obrony Terytorialnej

Małopolska Obrona Terytorialna

Mazowiecka Obrona Terytorialna

Opolska Obrona Terytorialna

Pomorska Obrona Terytorialna

Opracowania

Standardy wyposażenia JS 4018 i Pomorskiej OT

Łączność w działaniach Obrony Terytorialnej

Pozwolenie na broń palną sportową

Czyszczenie karabinka AK

Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną

Literatura

Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty, wydawnictwo Difin, 2016

Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Działania patrolowe lekkiej piechoty, wydawnictwo Difin, 2013

Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Taktyka walki w terenie zurbanizowanym, wydawnictwo Difin, 2012

Michał Czerwiński, Paweł Makowiec, Podstawy ratownictwa taktycznego, wydawnictwo Difin, 2014

Znalezione w sieci

Bohaterskie oddziały Obrony Narodowej we wrześniu 1939 r. – artykuł

Obrona Narodowa II RP 1937-1939 – serwis poświęcony formacjom Obrony Narodowej II RP i Przysposobienia Wojskowego Konnego

Obrona Narodowa – strona na Wikipedii