Podkarpacka Obrona Narodowa / ObronaNarodowa.pl

Na przełomie czerwca i lipca 2014 roku kilka osób – członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl zainteresowanych szkoleniem w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej (LPOT) – obecnie Lekka Piechota Obrony Narodowej (LPON), zamieszkujących w województwie podkarpackim, po uprzednich kontaktach na forum stowarzyszenia, spotkało się w Rzeszowie, aby omówić potencjalne możliwości powołania pododdziału w ramach projektu LPOT.

Spotkanie dość szybko przyniosło efekt i tak w dniu 18 lipca 2014 roku rozkazem dowódcy projektu LPOT została powołana struktura szkoleniowa pod nazwą Podkarpacki Pluton Obrony Terytorialnej. Pierwsze miesiące działalności to głównie praca organizacyjna, tworzenie drużyn, jak i pierwsze szkolenia. Już w październiku 2014 roku odbyło się pierwsze zgrywanie plutonu w składzie trzech pełnych drużyn. Po kilku następnych miesiącach liczba drużyn powiększyła się tak znacznie, że struktura plutonu okazała się niewystarczajaca. Obecnie po zmianach wszystkie oddziały działające na terenie województwa tworzą Podkarpacką Obronę Narodową / ONpl.

W ramach PON/ONpl prowadzimy i organizujemy szkolenia z zakresu taktyki działań lekkiej piechoty, strzelectwa i obsługi broni, terenoznawstwa i topografii, survivalu, łączności oraz wielu innych związanych z wyszkoleniem potencjalnego członka Obrony Terytorialnej.

Współpracujemy również z innymi organizacjami proobronnymi, których członkowie biorą udział we wspólnych ćwiczeniach, m.in. z kilkoma Jednostami Strzeleckimi oraz Stowarzyszeniem Pasjonatów Piechoty Górskiej „Bielik”.

Podkarpacka Obrona Narodowa / ON.pl a Wojska Obrony Terytorialnej

Na pytanie, czy jesteśmy formacją wojskową, odpowiedź brzmi – nie. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl jest organizacją pozarządową, a projekt LPON (Lekka Piechota Obrony Narodowej), którego częścią jest PON/ON.pl, jest realizowanym w ramach Stowarzyszenia projektem szkoleniowym. Głównym celem statutowym ON.pl jest wspieranie idei utworzenia w Polsce obrony terytorialnej, którą uważamy za jeden z gwarantów bezpieczeństwa naszego kraju.

W naszym przekonaniu Obrona Terytorialna w Polsce powinna umożliwiać pełnoletnim obywatelom odbycie przeszkolenia wojskowego. Wszystkim, którzy tego chcą, bez względu na wiek, kategorię zdrowia, wykonywany zawód, wykształcenie i przekonania polityczne. W powszechnej Obronie Terytorialnej powinno być miejsce dla każdego, kto czuje się patriotą i Polakiem i każdy, kto tylko chciałby do niej dołączyć powinien mieć w niej jakąś rolę do spełnienia. Zadań jest aż nadto... Tylko jedno powinno Nas jednoczyć: Bezpieczeństwo granic Naszej Ojczyzny, Polski.

Dlatego do naszego Stowarzyszenia zapraszamy każdego, kto ukończył 18 lat i jest zainteresowany nabyciem lub rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu działania OT oraz wyszkoleniem niezbędnym do działania w tej formacji.

Szczegółowe informacje na temat systemu szkoleń dostępne są tutaj oraz tutaj. Informacje na temat bieżących szkoleń organizowanych w skali ogólnopolskiej publikowane są na bieżąco na stronie głównej Stowarzyszenia, natomiast na temat szkoleń organizowanych przez POT – na naszej stronie głównej.

Jak do nas dołączyć?

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy wszystkie nieformalne grupy i organizacje proobronne, a także osoby indywidualne, którym bliska jest koncepcja powszechnej Obrony Terytorialnej i które chciałyby rozpocząć działalność w oparciu o określone ramy organizacyjno-prawne i pomoc, jaką oferuje Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi działaniami szkoleniowymi, a także ideą powszechnej Obrony Terytorialnej i chcesz dołączyć do PON/ONpl, wstąp do Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – szczegółowy opis znajdziesz tutaj. Po wykonaniu dwóch pierwszych kroków z opisanej procedury – skontaktuj się z sekcją rekrutacji PON/ONpl.

Jeśli jesteś osobą, która posiada zdolności i talenty organizacyjne oraz lubi wyzwania – ZORGANIZUJ drużynę Obrony Narodowej w miejscu Twojego zamieszkania. Nie musisz być zawodowym żołnierzem, nie musisz mieć przeszkolenia wojskowego – wystarczy tylko chcieć, nauka i doświadczenie przyjdą z czasem. Jeśli identyfikujesz się z ideą powszechnej Obrony Terytorialnej, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie naszych granic, na bezpieczeństwie Twojej rodziny i Ojcowizny – dołącz do Nas!

Aby ułatwić Ci decyzję podajemy poniżej strukturę organizacyjną działających oddziałów PON/ONpl:

Dowództwo oddziału w Przemyślu obejmuje organizacjnie powiaty: Lubaczów, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl oraz dowództwo pododdziału w Lesku z powiatami: Lesko, Sanok, Ustrzyki.

Dowództwo oddziału w Rzeszowie obejmuje organizacyjnie powiaty: Leżajsk, Łańcut, Rzeszów, Ropczyce, Dębica.

Dowództwo oddziału w Tarnobrzegu obejmuje organizacyjnie powiaty: Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Mielec.

Dowództwo oddziału w Jaśle obejmuje organizacyjnie powiaty: Strzyżów, Brzozów, Krosno, Jasło.